Caransebes

Oraşul Caransebeş, aşezat în depresiunea intramontană cu acelaşi nume, la confluenţa râului Bistra cu Timişul, şi-a extins vatra, străbătută de văile Potocului în nord şi Sebeşului în sud, pe lunca şi pe terasa de 5—6 m de pe dreapta Timişului. În această arie joasă, înconjurată de munţii Semenicului, Poiana Ruscă şi Muntele Mic, se dezvoltase, la răscrucea drumurilor romane dinspre Dunăre şi Transilvania, municipiul roman Tibiscum (Jupa) şi tot aici a fost necesar să se constituie, ca punct de adunare a drumurilor comerciale şi de tranzit de mărfuri, medievalul oppidum Karan şi târgul Sebeş.

Atestat ca localitate, sub denumirea Karansebeş, în 1290, iar ca „oppidum Karan" în 1397, mai târziu, în anul 1464, el apare, împreună cu cetatea Sebeş, sub denumirea comună „oppidum Karansebeş". Cu câţiva ani mai înainte de aceasta, în 1452, cele două componente administrative îşi păstrau încă individualitatea, apărând documentar ca „liberae civitates Karan et Sebeş".

Oraşul Caransebeş a fost centrul unei intense activităţi politice, culturale şi sociale româneşti în perioada evului mediu, când a funcţionat şi ca reşedinţă a banului de Severin. În a doua jumătate a secolului al XVI-lea (1564) el apărea, în aprecierile lui Giovan Andrea Gromo, ca oraş bănăţean de frunte, întărit, cu suburbii mari, alcătuite din case de lemn, arătoase şi bine înzestrate. Devastat de turci în 1738, devine sediul important al confiniului militar banatic până în 1872, şi mai apoi, pentru scurtă durată, capitală, cu rang de municipiu, a comitatului Severin, când îşi continuă vechile tradiţii de organizare a vieţii culturale bănăţene.

Pe toată durata dezvoltării sale capitaliste dintre cele două războaie mondiale, oraşul Caransebeş nu a putut depăşi sub raport industrial cadrul unor modeste unităţi de cherestea şi de mobilă, menţinîndu-se din punct de vedere comercial la nivelul unui târguşor al schimburilor dintre produsele montane şi cele ale şesului. Din 1910 (7 992 de locuitori) şi până în 1948 (10 106 locuitori), consecinţă a nivelului scăzut de dezvoltare economică, populaţia sa a crescut doar cu circa 2 000 de locuitori.

În 2002, oraşul Caransebeş numără 28 301 locuitori, cu peste 17 995 de persoane mai mult decât avea în 1948.

Este un activ nod rutier şi feroviar, de importanţă vitală pentru Reşiţa, cu diverse funcţiuni de serviciu, îndeosebi în domeniul comerţului, culturii şi învăţământului, pentru această întinsă regiune de munte, totdeauna locuită de o populaţie compact românească. Cadrul montan înconjurător, cu păduri bogate şi climă fără contraste îi atribuie oraşului, cu o fizionomie plăcută şi atrăgătoare, şi o importantă funcţie recreativă.

Publicitate pe info-caras.ro

Asociatia Valea Cernei
Centrul de calculatoare
StirileTale
Mieree
Pensiune
Domino
Gelateria WOW
Hotel Suhidima
Aquaris
Leonard Design

INFO-CARAS

Suntem și pe Facebook...

Statistici web